Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Show sidebar

Separator magnetyczny kolumnowy K

Jest przeznaczony do oczyszczania produktów sypkich od przypadkowych domieszek metalowych…


Separator magnetyczny płytkowy PK

Jest przeznaczony do oczyszczania materiałów sypkich od przypadkowych domieszek metalowych.


Inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące odmulacze magnetyczne typu ОМ (M)

Są przeznaczone do oczyszczania wody technicznej od domieszek nierozpuszczalnych, które zawierają części magnetyczne….


Próbnik magnetyczny ręczny typu PMR

Jest przeznaczony do usunięcia materiałów ferromagnetycznych z mas płynów i materiałów sypkich do dalszej ich analizy jakościowej oraz ilościowej.


Separator magnetyczny prętowy SK

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej produktów sypkich frakcją do 5 mm.


Separator magnetyczny prętowy SK-A

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej materiałów sypkich frakcją od 5 mm, bez zatrzymania się procesu technologicznego.


Separator magnetyczny prętowy SK-M

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej produktów sypkich frakcją do 5 mm.


Separator magnetyczny prętowy STM (STM-М)

Jest przeznaczony do oczyszczania produktów płynnych od domieszek ferromagnetycznych.