Historia firmy


Wyprodukowano i zainstalowano nowe urządzenie - przemysłowy separator elektrostatyczny płytkowy 4 EPS. Urządzenie będzie eksploatować się w linii wzbogacenia rudy fluoryt-selait.

logo
2021 rok

Великобританія

Sprzedano do Turcji kompleksową linię dla recyklingu mieszanki polimerów PP/PE, do składu której wchodzi separator tryboelektryczny EBS - T oraz separator lekkiej frakcji SLF. Turcja jest 45 krajem w geografii dostaw firmy.

logo

1-2

Wyprodukowano i zainstalowano nowe urządzenie - przemysłowy separator elektrostatyczny płytkowy 4 EPS. Urządzenie będzie eksploatować się w linii wzbogacenia rudy fluoryt-selait.

logo
2020 rok

2

Sprzedano do Turcji kompleksową linię dla recyklingu mieszanki polimerów PP/PE, do składu której wchodzi separator tryboelektryczny EBS - T oraz separator lekkiej frakcji SLF. Turcja jest 45 krajem w geografii dostaw firmy.

logo

3

Kanada - 44 kraj w geografii dostaw firmy! Dla przedsiębiorstwa recyklingu zainstalowano kompleks magnetycznych separatorów BS - RS dla rozdzielania mieszanki metali.

logo

4-4

Geografia dostaw urządzenia firmy jest zwiększona do 43 państw świata - separator elektrostatyczny EBS dla przerobu zmielonego elektrycznego kabla sprzedano do firmy z Portugalii.

logo
2019 rok

5-2

Na Targach K'2019 (Dusseldorf, Niemcy) zaprezentowano nowe urządzenie firmy - NIR- separator "Sterkh". Urządzenie jest przeznaczone dla separacji polimerów za pomocą metod spektroskopii.

logo

6-2

Dostawą oraz zainstalowaniem separatora magnetycznego bębnowego BS rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem 42 kraju świata - Grecją. Separator przeznaczony dla oczyszczania koncentrantu Cu od ferromagnetycznych domieszek.

logo

7

28 lipca 2018 roku FNP "Prodekologia" obeszła jubileusz, 25 rocznicę od dnia założenia firmy. Tego samego roku otrzymano 100 patentów na wynalazki i pożyteczne modele.

logo
2018 рік

8

Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem z Niderlandów, 41 krajem. Dostarczono linię maszyn dla separacji mieszanek polimerów PP i PE: separator tryboelektyczny EBS, separator elektrostatyczny EBS i separator magnetyczny BS.

logo

9

Dla kompanii z Indii dostarczono linię maszyn dla czyszczania PET- płatków od domieszek PVC w składzie separatora tryboelektrycznego EBS, separator lekkiej frakcji SLF i sita. To zamówienie poszerzyło geografię dostaw firmy do 40 krajów.

logo
2017 rok

10

Dostarczono separator elektrostatyczny EBS dla separacji metali nieżelaznych z rozdrobnionych odpadów elektrycznego kabla dla przedsiębiorstwa recyklingu w Maroko. Więc, geografia dostaw firmy jest rozszerzona do 39 krajów.

logo

11

Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem 38 kraju świata - Szwajcarią. Dla przedsiębiorstwa recyklingu dostarczono separator elektrostatyczny EBS dla separacji mieszanki metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.

logo

12

 Laboratoryjny separator elektrostatyczny EBS sprzedano partnerowi w Meksyku.

logo

13

Po raz pierwszy przeprowadzona dostawa urządzenia do Francji, 36 kraj w geografii dostaw firmy. Zainstalowano separator tryboelektryczny EBS dla separacji mieszanki polimerów PE+PP.

logo

14

Dla przedsiębiorstwa z Bahrajnu dostarczony separator elektrostatyczny EBS dla separacji metali nieżelaznych ze zmielonych odpadów kabla elektrycznego. To 35 kraj w geografii dostaw firmy.

logo

15

Dla przedsiębiorstwa recyklingu ze ZEA postawiono separator wiroprądowy VS dla separacji Al ze zmielonych paneli kompozytowych. Więc, geografia dostaw firmy nalicza już 34 państwa świata.

logo

16

Rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem recyklingu w Rumunii, 33 krajem, gdzie instalowano elektrostatyczny separator EBS.

logo

17

Kompleks urządzenia dla recyklingu profili okien, w składzie elektrostatycznych, magnetycznych separatorów i wykrywaczów metali, dostarczono do firmy w Węgrach, co stała 32 krajem w geografii dostaw firmy.

logo

18

Dostawą elektrostatycznego separatora EBS rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem 31go kraju - Tunisem. Urządzenie jest przeznaczone dla oczyszczania РЕТ-płatków od aluminium.

logo

19

Po raz pierwszy w historii firmy urządzenie FNP "Prodekologia" będzie eksploatować się na afrykańskim kontynencie - według zamówienia kompanii z RPA opracowano, wyprodukowano i instalowano separator elektrostatyczny EBS. Więc, geografia sprzedaż nalicza 4 części świata i 29 krajów.

logo
2016 lat

20

Sprzedażą elektrostatycznego separatora EBS rozpoczęła się współpraca z 28 krajem świata - Hiszpanią.

logo

21

Wyprodukowano elektrostatyczny separator EBS dla separacji odpadów kabli. Urządzenie będzie eksploatować się w USA. Więc, geografia dostaw firmy nalicza 27 państw.

logo

22

Został wyprodukowany kompleks urządzeń dla niemieckiego przedsiębiorstwa recyklingu kabli, wydajnością 1 t/godz, dwa elektrostatyczne separatory (korona i trybo) oraz separatory magnetyczne. Niemcy zostały 26 krajem, gdzie eksploatuję się  nasze urządzenie.

logo
2015 rok

23

Urządzenie FNP "Prodekologia" po raz pierwszy sprzedany do drugiej półkuli planety, dla firmy w Gwatemale - separator magnetyczny PN-A i separator magnetyczny SH.

logo

24

Wyprodukowano elektrostatyczny separator EBS dla separacji odpadów kabli dla firmy w Arabii Saudyjskiej. Geografię dostarczeń rozszerzono do 24 państw.

logo

6-2

Dla przedsiębiorstwa z Bośnii i Hercegowiny zostaw wyprodukowany magnetyczny separator BS. Dzięki temu dostarczeniu, geografię sprzedaż rozszerzono do 23 państw świata.

logo

26

Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem w Czechach, czyli 22 krajem w geografii sprzedaż. Wyprodukowany i uruchomiony kompleks urządzeń SPK- 1 dla separacji mieszanek polimerów.

logo

VI1_9918 copy! 4

Geografia dostarczeń FNP "Prodekologia" zawiera dostarczenia do 21 kraju - dla włoskiego przedsiębiorstwa jest wyprodukowany separator tryboelektryczny dla separacji polimerów.

logo
2014 rok

27

Opracowano i wyprodukowano nowy tryboelektryczny separator dla rozdzielania mieszanych odpadów plastików (PET-PCV, PCV-guma, PS-PP, PE-PP) i ich oddzielnych komponentów.

logo
2013 rok

28

28 lipca 2013 roku FNP "Prodekologia" spełniło się 20 lat. Jubileusz odznamenowany był początkiem współpracy z zleceniodawcami z 20-go kraju.

logo

29

Opanowano zasadniczo nowy kierunek działania firmy – separacja elektrostatyczna. Pierwszy separator elektrostatyczny EBS skutecznie wypróbowano na przedsiębiorstwie do przetwórstwa produkcji kablowo-przewodnikowej.

logo
2012 рік

30

Opracowano nowy beztaśmowy separator wiroprądowy VS-Е z ekscentrycznym rozmieszczeniem wała magnetycznego.

logo

31

Opracowano nowy wykrywacz metali z cyfrową obróbką sygnału typu DMT3М.

logo
2011 rok

32

Opracowano nowy separator magnetyczny  BSHM do wyciągania w reżimie automatycznym domieszek magnetycznych (złomu) z produktów mielenia młynów kulowych. Taki pierwszy separator skutecznie został przetestowany na Riderskim kombinacie górniczo-wzbogacającym Sp. z o.o. „Kazcynk” (Kazachstan).

logo
2010 rok

34

Opracowano i wyprodukowano kompleks do suchego wzbogacania magnetycznego utlenionych rud żelaza na zamówienie kombinata górniczo-wzbogacającego „Ukrmechanobr” S.A.„Mariupolski kombinat hutniczy im. Illicza”.

logo
2007 rok

35

Skutecznie dokonano wypróbowania bębna magnetycznego na Zyrianowskim kombinacie górniczo-wzbogacającym Sp. z o.o. „Kazcynk” (Kazachstan), który jest przeznaczony do regeneracji obciążnika, do składu którego wchodzi żelazokrzem.

logo

36

Opracowano i ustalono pierwszy wiroprądowy separator magnetyczny do separacji stłuczki opakowaniowej na S.A. „Gostomielska huta szkła” (Ukraina).

logo
2004 rok

37

Opanowano produkcję mokrego bębnowego separatora. Pierwszy separator takiego typu jest ustalony na Irszańskim kombinacie górniczo-wzbogacającym (Ukraina) do separacji nieobrobionego koncentranta ilmienitowego.

logo

39

Skutecznie przeszedł wypróbowanie separator magnetyczny bębnowego typu na Aksuskim zakładzie żelazostopów. Według wyników wypróbowań przez kierownictwo S.A. FMN „Kazchrom” podjęto decyzję o ustalenie na wszystkich liniach przetwórstwa żużli zakładów żelazostopowych w m. Aktobe i m. Aksu separatorów takiego typu.

logo
2003 rok

40

Wygrano przetarg na dostawę wykrywaczy metali  dla komplektacji kombajnów zbożowych ДОН-680.

logo
2002 rok

41

Wyprodukowano pierwszy prętowy separator magnetyczny z oczyszczaniem automatycznym na zamówienie S.A. „Nowoseliwski kombinat górniczo-wzbogacający” (Ukraina).

logo
2001 rok

history_2001_3_B

Opracowano pierwszy separator bębnowy do suchej separacji magnetycznej szamota dla Sp. z o.o. „Watutiński kombinat materiałów ogniotrwałych” (Ukraina).

logo

42

Po raz pierwszy w krajach  Europy Wschodniej skutecznie opracowano i wyprodukowano wysokointensywny rolkowy separator magnetyczny do wzbogacania materiałów nierudnych.

logo

43

Opanowano wyprodukowanie odmulaczy magnetycznych. Pierwsza dostawa została zrealizowana dla S.A. „Berezneporcelana” (Ukraina).

logo
2000 rok

44

Pierwsze dostawy wykrywaczy metali dla różnych gałęzi przemysłu.

logo
1999 rok

45

Skuteczne opanowanie i początek dostaw separatorów magnetycznych do przedsiębiorstw przemysłu ceramiki szlachetnej oraz przemysłu tłuszczowego.
Pierwsze seryjne dostawy bloków magnetycznych do S.A. „Mogyliw-Podolska fabryka maszyn im. S.M. Kirowa” (Ukraina).

logo
1996 rok

46

Wyprodukowano pierwsze separatory magnetyczne.

logo
1995 - 1993 rok

47

Opracowano i dostarczono pierwsze urządzenia do magnesowania.

logo

48

Zawarto pierwszą umowę na modernizację separatorów magnetycznych na przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

logo
Rectangle 502