Osiągnięcia

2021

Firma aktywnie zajmuje się patantowaniem decyzji technicznych,
które są zastosowane w konstrukcjach urządzenia.
Obecnie produkcja przedsiębiorstwa jest zastrzeżona
przez 110 patentów.

Urządzenie firmy odpowiada czynnym w Ukrainie technicznym reglamentom i
Dyrektywom Unii Europejskiej 2006/42/WE, 2006/95/WE i 2004/108/WE.

2019

Zwycięstwo w konkursie innowacyjnych projektów Instytucji Państwowej іnnowacyjno kredytno-finansowej. Otrzymano finansowanie w celu opracowania nowego urządzenia – NIR- separatora dla rozdzielania mieszanek tworzyw sztucznych.

2017

firma została zwycięzcą konkursu “Lider jakości obwodu Rowieńskiego” w nominacji “Prace i usługi”.

2016

głównemu konstruktorowi firmy, Strygunowu Pawłowi, Ukazem Prezydenta Ukrainy, nadano poczesny tytuł “Zasłużony Budowniczy Maszyn Ukrainy ”.

2015

otrzymano Certyfikat Zgodności separatorów elektrostatycznych typu EBS, produkcja FNP “Prodekologia” Dyrektywom Unii Europejskiej 2006/42/WE, Dyrektywa 2006/95/WE, dyrektywy 2004/108/WE.

2015

dyrektorowi firmy, Lozinu Andrzejowi, Ukazem Prezydenta Ukrainy, nadano poczesny tytuł “Zasłużony wynalazca Ukrainy”.

2015

firma została zwycięzcą regionalnego etapu Ogólnoukraińskiego konkursu jakości produkcji “100 lepszych towarów Ukrainy – 2015”.

2014

otrzymano Deklarację o odpowiedniości magnetycznych, elektrycznych separatorów, odmulacze magnetycznych i wykrywaczy produkcji FNP “Prodekologia” Technicznemu Reglamentu Unii Celnej №010/2011 “O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń”.

2014

otrzymano Deklarację o odpowiedniości magnetycznych, elektrycznych separatorów i wykrywaczy produkcji FNP “Prodekologia” Technicznym Reglamentom Celnego Związku №004/2011 “O bezpieczeństwie niskonapięciowych urządzeń” i №020/2011 “Elektromagnetyczna kompatybilność zasobów technicznych”.

2013

firma zwycięzcą w rankingu popularności “Duma miasta” w nominacji “Najlepszy zespół produkcyjny”.

2010

otrzymano Certyfikat odpowiedniości Federacji Rosyjskiej, który potwierdza, że produkcja FNP “Prodekologia” odpowiada wymoganiom technicznego reglamentu o bezpieczeństwie maszyn i urządzenia.

2010

otrzymano dyplom Ogólnoukraińskiego konkursu jakości produkcji (towarów, prac, usług) “100 lepszych towarów Ukrainy – 2010”, za produkcję “Kompleks urządzenia do suchej separacji magnetycznej utlenionych rud żelaza КСМС”.

2008

według danych Narodowego biznes-rankingu FNP “Prodekologia” jest wyróżniona jako jeden z liderów gałęzi przemysłu “Produkcja maszyn oraz urządzenia ogólnego przeznaczenia”;

firma jest zwyciężcą w rankingu popularności “Duma miasta” w nominacji “Najlepszy zespół produkcyjny”;

dyrektor firmy jest odznaczony dyplomem Państwowego komitetu Ukrainy do spraw polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości;

firma jest zwycięzcą ogólnoukraińskiego konkursu “Wynalazek-2008” w nominacji “Lepszy wynalazek-2008 w obwodzie Rówieńskim”.

2007

w 2007 roku od Międzynarodowej akademii autorów odkryć naukowych i wynalazków otrzymano świadectwo o odkryciu naukowym.

2006

FNP “Prodekologia” jest zwyciężcą Ogólnoukraińskiego projekta “Lider górniczo-hutniczej gałęzi przemysłu Ukrainy 2005-2006”.

2005

zwyciężca w rankingu popularności “Chluba miasta” w nominacji “Lepsze przedsiębiorstwo”;

zwyciężca Ogólnoukraińskiego konkursu-wystawy “Lepszy ojczysty towar roku” w nominacji “Wyprodukowanie produkcji budowy maszyn oraz obróbki metali”;

zwyciężca Ogólnoukraińskiego konkursu “Lepszy wynalazek 2005 roku”;

zwyciężca konkursu “Lepszy pracodawca”.

2004

w maju 2004 roku, na IV Ogólnoukraińskim konkursie “Lepszy pracodawca roku”, wśród przedsiębiorstw i organizacji m. Równe, dyrektor firmy Andrzej Łozin został odznaczony dyplomem.

2003

dziesięcioletnia naukowo-produkcyjna działalność przedsiębiorstwa nie pozostała nie zauważona w kraju. Ekspertowa rada Narodowego programu imidżowego “LIDERZY XXI WIEKU” dała wysoką ocenę pracy naszego zespołu: za wyprodukowanie produkcji nienagannej jakości, nieodmienną orientację na potrzeby konsumentów oraz istotny wkład w kształtowanie ukraińskiego rynku jakościowych towarów i usług FNP “Prodekologia” została wyróżniona Ogólnoukraińskim znakiem jakości “WYŻSZA PRÓBA”.

2002

razem z S.A. “Ukrkondyter” zostały opracowane “Rekomendacje co do wykorzystania separatorów magnetycznych i wykrywaczy metali na przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego”.