Laboratorium

Fizykochemiczne i technologiczne laboratoria naszego przedsiębiorstwa są zaopatrzone we wszystkie konieczne urządzenie i sprzęt dla przeprowadzania prac naukowo-badawczych oraz analitycznych z różnymi materiałami:

W laboratoriach przeprowadzają się badania do separacji suchej i mokerj oraz wzbogacania różnych materiałów oraz kopalin użytecznych, wykrywania metali w produktach spożywczych, materiałach rudnych i nierudnych.