Urządzenie laboratoryjne do suchej separacji magnetycznej i wykrywania metali

BS-120/20

Separator magnetyczny bębnowy

jest przeznaczony dla suchego wzbogacania utlenionych rud żelaza.

SMB-59/14

Separator magnetyczny bębnowy

jest przeznaczony do wyciągania domieszek magnetycznych z materiałów sypkich lub ich wzbogacania w warunkach laboratoryjnych.

RS-22/30

Separator magnetyczny rolkowy

jest przeznaczony do suchej wysokoskutecznej separacji magnetycznej materiałów rudnych.

BS-31,5/30

Separator magnetyczny bębnowy

jest przeznaczony do wyciągania domieszek magnetycznych z materiałów sypkich albo ich wzbogacania.

BS-32/30

Drum magnetic separator

designed for extracting of magnetic impurities from bulk materials or for their enrichment.

SMK-10

Separator magnetyczny kołumnowy

jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z produktów sypkich.

VS-Е- 33/30

Separator wiroprądowy

jest przeznaczony do wyciągania metali żelaznych i nieżelaznych ze stłuczki szklanej w warunkach laboratoryjnych.

PN-М- 65/85

Separator magnetyczny płytkowy

jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z produktów sypkich.

2SK-26/16

Separator magnetyczny prętowy

jest przeznaczony do wysokoskutecznego oczyszczania produktów sypkich o obniżonej wilgotności od domieszek ferromagnetycznych.

DMT-3М

Wykrywacz metali tunelowy

jest przeznaczony do wykrywania postronnych włączeń metalowych (zarówno żelaznych, jak i nieżelaznych metali i stali manganowej) w strumieniach produktów niemetalowych, które transportują się taśmą przenośnikową.