Ancillary laboratory equipment and devices

WSDB-150

Suszarka silosna

przeznaczony dla dokładnego ważenia i wyznaczenia względnej wilgotności sypkich i płynnych materiałów.

MN300/400

Młyn

przeznaczona dla zmielenia materiałów poprodukcyjnych:
– tworzyw sztucznych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
– kabli;
– PET butelek.

Radwag MA 110.R

Analizator wilgotności materiałów

przeznaczony dla dokładnego ważenia i wyznaczenia względnej wilgotności sypkich i płynnych materiałów.

ZDS-600

Sito

przeznaczone dla sitowania rozdrobnionych produktów według klasy wielkości cząstek materiału.

IRAffinity-1S

Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR

przeznaczony dla analizy i identyfikacji polimerów. Doskonałą oznaką spektrofotometra jest możliwość otrzymania pełnego spektrum materiału i komponentów, które wchodzą do jego składu.

Expert 3L

Spektrometr rentgenowski ekspres-analizator

przeznaczony dla wyznaczenia ułamka masowego chemicznych elementów w jednorodnym i jednolitym materiale.

OHAUS МВ23

Analizator

przeznaczony dla wyznaczenia wilgotności różnego typu materiałów ze względną dokładnością kontroli 0,1. Zakres temperatury suszenia 50-160° C, dyskretność przemiany temperatury 5°С. Największa masa badanego materiału 110g. Renderowanie próby składa 0,2% (10g). Ręczna, automatyczna czy impulsowa metoda wyznaczenia trwania procesu suszenia.

Jones divider

Laboratoryjny Dzielnik typu Joens'a

służy do rozdzielania porcji materiału na 2 próbki. Posiada regulowaną szczelinę, dzięki czemu pozwala na porcjowanie materiałów o różnorodnym uziarnieniu.

mIRoSpark

Spektrometr

przeznaczony dla optycznej spektroskopii plastyków w celu ich identyfikacji. Wyróżnia się możliwością identyfikacji czarnych plastyków z stosowaniem technologii SSS2 (szlizgającej iskry).

138-Т

Analizator elektromagnetyczny

jest przeznaczony do  jakościowej analizy produktów separacji (wzbogacania) surowca rudnego i nierudnego.

FL-1

Elektromagnes

jest przeznaczony do tworzenia pól magnetycznych o wysokim napięciu do przeprowadzenia badań laboratoryjnych do wzbogacania materiałów rudnych i nierudnych.

АМR

Analizator magnetyczny

jest przeznaczony do przeprowadzenia jakościowej ekspres-analizy zawartości w surowcu mineralnym ziaren minerałów magnetycznych, ustalenia charakterystyk pola, niezbędnych do separacji magnetycznej surowca.

PMR

Próbnik magnetyczny ręczny

jest przeznaczony do separacji ręcznej niewielkiej ilości produktów i do ekspres-analizy zawartości domieszek z różnymi właściwościami magnetycznymi.

ТМ-701

Teslomierz

jest przeznaczony do pomiaru indukcji magnetycznej stałych pól magnetycznych.

KL-01

Komplekt laboratoryjny

jest przeznaczony do usunięcia domieszek ferromagnetycznych z produktów sypkich oraz ustalenia, które z nich w największym linijnym rozmiarze przewyższają wymagania dokumentów normatywnych.