Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Show sidebar

Separator magnetyczny prętowy wirowy SKR-A

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej drobno mielonych materiałów kohezyjnych (zdolnych do zlepiania się, grudkowania), takich, na przykład, jak gips, dolomit, wapień, glina, kreda, chemikalia kohezyjne, kakao-proszek, mąka, skrobia i materiały włókniste.


Separator magnetyczny prętowy SK

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej produktów sypkich frakcją do 5 mm.


Separator magnetyczny prętowy SK-A

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej materiałów sypkich frakcją od 5 mm, bez zatrzymania się procesu technologicznego.


Separator magnetyczny prętowy SK-M

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej produktów sypkich frakcją do 5 mm.


Separator magnetyczny prętowy STM (STM-М)

Jest przeznaczony do oczyszczania produktów płynnych od domieszek ferromagnetycznych.


Separator magnetyczny prętowy STS (STS-M)

Jest przeznaczony do oczyszczania produktów sypkich oraz płynnych od domieszek ferromagnetycznych.


Separatory magnetyczne typu S-1-1, S-1-3, SB

Są przeznaczone do oczyszczania materiałów płynnych oraz sypkich od domieszek ferromagnetycznych.


Separator magnetyczny prętowy STMO (-М), STMOS

Jest przeznaczony do oczyszczania produktów płynnych, skłonnych do stwardnienia od domieszek ferromagnetycznych.