Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Show sidebar

Kompleks suchej separacji magnetycznej typu KSMS (2)

Jest przeznaczony do rozdzielania produktów separacji (stłuczka szklana, złom metali, twarde odpady bytowe i przemysłowe itp.) na trzy produkt…


Kompleks suchej separacji magnetycznej typu KSMS

Jest przeznaczony do wzbogacania magnetycznego utlenionych żelaznych oraz innych rud w celu usuwania odpadów przeróbczych z procesu wzbogacania flotacji magnetycznej…