Formularz na wykonanie technologicznych prac inżynieryjnych

W celu formowania najbardziej optymalnej oferty techniczno-ceniowej proponujemy wypełnić blank danych wyjściowych.
Państwo mogą także pobrać blank danych wyjściowych w celu wypełnienia ręcznie.

  1. Charakterystyka surowca

  1.1 Nazwa
  1.2 Kompozycja materiału
  (nazwa składnika, ułamek masowy w materiale)*
  1.3 Skład granulometryczny, mm
  1.4 Skład chemiczny*
  1.5 Wilgotność, %
  1.6 Temperatura,C°
  1.7 Waga nasypowa, t/m³
  1.8. Nazwa oraz ułamek masowy składnika użytecznego, %
  1.9. Nazwa oraz ułamek masowy składnika zanieczyszczeń, %

  2. Charakterystyka procesu separacji

  2.1 Wydajność (oczekiwana), t/godz
  2.2 Ilość zabiegów wzbogacania (oczekiwana)
  2.3 Ilość produktów wzbogacania
  2.4 Wymagania dotyczące zawartości składnika użytecznego/zanieczyszczeń, %:
  2.4.1. w produkcie towarowym składnik użyteczny - ułamek masowy / zanieczyszczenia - ułamek masowy

  2.4.2. w odpadach wzbogacania składnik użyteczny - ułamek masowy / zanieczyszczenia - ułamek masowy

  2.5. Oczekiwane wyjście, %:
  2.5.1. Produktu towarowego
  2.5.2. Odpadów
  Informacja o kliencie

  Zakład
  Miasto, Państwo
  Osoba kontaktowa/stanowisko
  Tel
  Email
  Faks