Formularz dla wyprodukowania separatorów magnetycznych

W celu formowania najbardziej optymalnej oferty techniczno-ceniowej proponujemy wypełnić blank danych wyjściowych.
Państwo mogą także pobrać blank danych wyjściowych w celu wypełnienia ręcznie:

  1. Charakterystyki wejściowego materiału

  1.1. Nazwa
  1.2. Wilgotność, %
  1.3. Нęstość nasypowy, t/m³
  1.4. Frakcja zmielenia materiału*(w tym zawartość frakcji mniej niż 100 mkr)

  1.5. Temperatura meteriału, 0С
  1.6. Inne (рН, ścierność, kohezyjność (skłonność do przylepianiu)

  2. Charakterystyka wtrąceń ferromagnetycznych

  2.1. Nazwa (śruba, nakrętka i inne)

  2.2. Pochodzenie (naturalne, zużycie urządzenia, przypadkowe przedmioty)

  2.3. Wymiary, mm
  2.4. Faktyczna zawartość zanieczyszczeń w materiale, mg/kg (%)
  2.5. Допустимий вміст домішок в матеріалі, мг/кг (%)

  3. Charakterystyka procesu separacji

  3.1. Wydajność, (maksymalna), t/godz
  3.2. Metoda oczyszczania separatora(ręczna, mechaniczna, automatyczna)

  3.3. Częstotliwość oczyszczania separatora, raz/zmianę

  4. Charakterystyka miejsca instalowania

  4.1. Miejsce instalowania*(oddział, linia, hala produkcyjna)

  4.2. Przenośnik taśmowy:

  4.2.1. szerokość taśmy przenośnikowej, mm
  4.2.2. szybkość ruchu przenośnika, m/s
  4.2.3. wymiary warstwy materiału (wysokość/szerokość), mm
  4.2.4. wymiary bębna napędowego, mm

  4.3. Przemieszczanie materiału grawitacyjnie:

  4.3.1. wymiary przyrządu w celu przemieszczania materiału grawitacyjnie
  4.3.2. kąt nachylenia, stopień;
  4.3.3. szkic miejsca instalowania *

  * - Dodatkowa informacja załącza się do formularza wejściowego e-mail.

  4.4. Transportowanie rurociągiem:

  4.4.1. średnica rurociągu, mm
  4.4.2. ciśnienie w rurociągu, mPa, nie więcej
  4.4.3. szkic miejsca instalowania *

  * - Dodatkowa informacja załącza się do formularza wejściowego e-mail.

  5. Charakterystyka warunków eksploatacji

  5.1. Temperatura otoczenia, C°
  5.2. Wilgotność otoczenia, %
  5.3. Warunki działania urządzenia (jedna-; dwie- lub trzy zmiany)я(одно-; дво- або трьохзмінна)

  Informacja o kliencie

  Zakład
  Miasto, Państwo
  Osoba kontaktowa/stanowisko
  Tel
  Email
  Faks