Formularz dla wyprodukowania i dostarczenia separatora lekkiej frakcji

W celu formowania najbardziej optymalnej oferty techniczno-ceniowej proponujemy wypełnić blank danych wyjściowych.
Państwo mogą także pobrać blank danych wyjściowych w celu wypełnienia ręcznie.

  1. Charakterystyka surowca

  1.1. Nazwa produktu
  1.2 Skład częściowy poszczególnych składników:

  1.2.1. nazwa korzystnego komponentu ułamek masowy , %
  1.2.2. nazwa szkodliwego komponentu ułamek masowy , %
  1.3. Skład granulometryczny:
  1.3.1 rozmiary cząsteczek korzystnego komponentu, mm ułamek masowy , %
  1.3.2. rozmiary cząsteczek szkodliwego komponentu, mm ułamek masowy , %
  1.3.3.1 forma cząsteczek korzystnego komponentu
  1.3.3.3 forma cząsteczek szkodliwego komponentu
  1.4 Waga nasypowa produktu, t/m3
  1.5 Gęstość komponentów produktu, t/m3:
  1.5.1 korzystnego komponentu
  1.5.2 szkodliwego komponentu
  1.6. Wilgotność produktu, %
  1.7. Temperatura produktu, C°
  1.8. Informacja dodatkowa*

  2. Charakterystyka procesu separacji

  2.1. Wydajność, kg/godz
  2.2. Nazwa składników materiału oraz wymagania do zawartości pożytecznego komponentu, %
  2.3. Ilość produktów separacji, %
  2.4. Dopuszczalne straty korzystnego składnika z wyjściem,%
  2.5. Informacja dodatkowa*>

  3. Charakterystyka miejsca ustawienia maszyn

  3.1 Miejsce ustawienia maszyn (w pomieszczeniu, nie ogrzewane pomieszczenie, ogrzewane pomieszczenie)

  3.2. Warunki cieplne eksploatacji, C°
  3.3. Wilgotność środowiska, %
  Informacja o kliencie

  Zakład
  Miasto, Państwo
  Osoba kontaktowa/stanowisko
  Tel
  Email
  Faks