Formularz dla wyprodukowania i dostarczenia separatora optycznego

W celu formowania najbardziej optymalnej oferty techniczno-ceniowej proponujemy wypełnić blank danych wyjściowych.
Państwo mogą także pobrać blank danych wyjściowych w celu wypełnienia ręcznie.

  1. Charakterystyka surowca

  1.1. Nazwa і pochodzenie materiału

  1.2. Skład granulometryczny

  1.2.1. frakcja, mm ułamek masowy, %
  1.2.2. frakcja, mm ułamek masowy, %
  1.2.3. frakcja, mm ułamek masowy, %
  1.2.4. frakcja 0,8-0,5 mm - ułamek masowy, %
  1.2.5. frakcja 0,5-0,1 mm - ułamek masowy, %
  1.2.6. frakcja менше 0,1 mm - ułamek masowy, %

  1.3. Kompozycja materiału* (nazwa składnika, ułamek masowy w materiale)*
  1.3.1. nazwa składnika, ułamek masowy w materiale ułamek masowy, %
  1.3.2. nazwa składnika, ułamek masowy w materiale ułamek masowy, %
  1.3.3. nazwa składnika, ułamek masowy w materiale ułamek masowy, %
  1.3.4. 0,8-0,5 mm - nazwa składnika ułamek masowy, %
  1.3.5. 0,5-0,1 mm - nazwa składnika ułamek masowy, %
  1.3.6. < 0,1 mm - nazwa składnika ułamek masowy, %
  1.4. Wilgotność, %
  1.5. Waga nasypowa, t/m³
  1.6. Temperatura materiału, , °С
  1.7. Materiał wybuchowy:

  2. Charakterystyka miejsca ustawienia maszyn

  2.1. Warunki cieplne eksploatacji, C°
  2.2. Wilgotność środowiska, %
  2.3. Miejsce ustawienia maszyn (w pomieszczeniu, nie ogrzewane pomieszczenie, ogrzewane pomieszczenie)
  2.4. Informacja dodatkowa*

  3. Charakterystyka procesu separacji

  2.1. Warunki cieplne eksploatacji,, °С
  2.2. Wilgotność środowiska, %
  2.3. Miejsce ustawienia maszyn (w pomieszczeniu, nie ogrzewane pomieszczenie, ogrzewane pomieszczenie)

  2.4. Informacja dodatkowa*
  Informacja o kliencie

  Zakład
  Miasto, Państwo
  Osoba kontaktowa/stanowisko
  Tel
  Email
  Faks